Το έργο BorPres ολοκλήρωσε το 2ο εργαστήριο διαβούλευσης αναφορικά με τις αναπτυξιακές προοπτικές για τον τουρισμό στη διασυνοριακή περιοχή των Πρεσπών

gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more